Producten

Start op deze pagina de producten van PLANMYSPORT.

PLANMYSPORT Producten

Hieronder staan de organisaties waarvoor u toegang heeft tot producten van PLANMYSPORT.

Uitleg PLANMYSPORT

Op deze pagina staat één plugin.

Plugin Producten

Deze plugin toont de producten van PLANMYSPORT voorzover u daar toegang toe heeft. De plugin houdt rekening met de unieke functie “met elkaar meekijken” (ouderlijke controle) zodat u na het wisselen met iemand de producten als die gebruiker kunt opstarten. Dit biedt bijvoorbeeld hoofdtrainers de mogelijkheid om de Rooster Manager te gebruiken als trainers die indelen (in geval trainers tegen problemen aanlopen) en managers de mogelijkheid om de producten te gebruiken als hun medewerkers.